Zachowanie “matki Polki” jest przejawem miłości dopóki wszystko, co robimy jest zgodne z naszym sumieniem. Gdy pomagamy bezinteresownie, z miłości – nie poświęcamy siebie. Wspieranie bliźniego staje się czymś naturalnym. Nasza egzystencja przejawia się poprzez pomoc innym. Jednak, gdy nasze zachowanie jest uwarunkowane poczuciem obowiązku, kiedy robimy coś wbrew sobie lub mamy ukryte pobudki – to nie jest miłość.

Wiele osób pragnących pomagać innym, udzielających się charytatywnie, kieruje się chęcią bycia postrzeganym jako dobry człowiek. Czasami tacy ludzie mogą poczuć się lepsi, niż inni. Za pomocą wspierających działań wypełniają brak poczucia własnej wartości. Niektórych napędza poczucie winy, bądź chęć zasłużenia na miłość i akceptację. Być może pomagają z chęci otrzymania gratyfikacji (materialnej lub niematerialnej) od osoby, którą wspierają.

Chociaż same zachowania, patrząc z zewnątrz są jak najbardziej pomocne, mogą skrywać rzeczy, którym należałoby się przyjrzeć. Jeżeli komuś pomagasz, robisz to z miłości, czy oczekujesz czegoś w zamian? Z JAKĄ INTENCJĄ POMAGASZ INNYM? Czy pomoc jest dla Ciebie czymś naturalnym, czy jednak pomagasz z powodu wewnętrznego przymusu lub poczucia winy? Zastanów się nad tym!

Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.

Pamiętaj o sobie. Znajdź czas na siebie. Kochaj siebie. Nigdy nie zaniedbuj swojej osoby. Jesteś równie ważny jak inni. Zasługujesz na miłość. Kontakt z innymi ludźmi, pomoc im, może prowadzić do uzdrowienia Twojej duszy. Dawaj z siebie tyle ile możesz. Nie mniej, nie więcej. Wtedy zachowasz równowagę i z miłością będziesz pomagać innym, a pomoc będzie przynosiła radość.

?Pomagając z serca wypełnisz świat miłością.?

Recommended
Dzieci od najmłodszych lat uczą się zachowań, które pozwalają im…