Czy żyjąc możemy nie być sobą? Jakby tak się dobrze zastanowić, to odpowiedź brzmi nie.  W każdej sytuacji jesteśmy sobą, z tym że nie zawsze działamy zgodnie z naszym wewnętrznym głosem. Dlaczego zatem istotne jest, by postępować w zgodzie ze sobą? Dlaczego odwaga jest do tego niezbędna?

Przynależność do grup

Uczestnicząc w życiu grupy, przyjmujemy określone postawy, które wskazują na to jaką pełnimy w grupie rolę. Tylko niektóre z nich to: lider, błazen, dziecko, outsider, filozof, czy opozycjonista. Największą akceptacją cieszą się osoby, których poglądy są spójne ze światopoglądem danej społeczności. Przebywając wśród bliskich większość ludzi ulega wpływowi grupy. Pojawia się konformizm. Zachowanie jednostki zmienia się w sposób bardziej lub mniej świadomy. Podporządkowanie się zasadom i normom postępowania może być spowodowane solidarnością, lękiem przed wykluczeniem, ośmieszeniem, czy sprawieniem przykrości grupie.

Eksperyment Ascha

Doskonały przykład działania konformizmu dowiódł Solomon E. Asch.  Podczas eksperymentu uczestnicy wykonując zadanie w samotności udzielali 99% poprawnych odpowiedzi. W kolejnych badaniach dołączyli wtajemniczeni uczestnicy, mający za zadanie wprowadzić zamęt przez jednogłośne wskazywanie mylnej odpowiedzi. Wyniki badania były interesujące.

” 75% osób popełniało błąd w przynajmniej jednej z 12 kluczowych prób” -Wikipedia

Własne zdanie synonimem odwagi

O ile podporządkowanie do norm grupy ma charakter podświadomy i działamy w zgodzie ze swoim odczuciem, można powiedzieć, że jest względnie ok (niebawem omówimy wdrukowane wzorce i przekonania). Kiedy jednak odpowiadamy, zgodnie z grupą, wiedząc, że odpowiedź, czy zachowanie są sprzeczne z naszym odczuciem, sami zaczynamy działać na swoją szkodę. Spada nasza samoocena, podporządkowujemy się rezygnując z “siebie”.

Spójność w działaniu

Gdy mamy odwagę mówić o tym, co myślimy, niezależnie od okoliczności i nie mówię tu o głoszeniu światu swoich prawd, pisaniu, czy mówieniu każdemu kto nam się nawinie, że nie ma racji, pozostajemy spójni. Zdroworozsądkowe wyrażenie własnej opinii w sytuacji, która tego wymaga, opowiedzenia się po jednej ze stron, pozytywnie wpływa na naszą samoocenę. Spójność, czyli zgodność pomiędzy tym o czym myślimy, o czym mówimy i co robimy, zostanie również dostrzeżona przez inne osoby, w tym nasze dzieci. Gdy zaczniesz otwarcie wyrażać swoje zdanie, może tak się zdarzyć, że przestaniesz być postrzegany jako członek jakiejś grupy, jednak mimo to pozostaniesz dla jej członków człowiekiem godnym zaufania. Optymalnie jest być wśród ludzi, którzy szanują odmienność i doceniają pozytywną wartość, którą wnosisz do znajomości. Takich przyjaciół ci życzę 😉

“W im większej zgodzie ze sobą żyję, tym większy mam do siebie szacunek, a jeżeli darzę siebie szacunkiem, pozostawanie w zgodzie ze sobą wydaje się naturalne.” – Nathaniel Branden

Recommended
Iluzoryczne poczucie satysfakcji Kiedy myślisz, że coś co jest poza…