Wczoraj uświadomiliśmy sobie, że wybranie Miłości lub lęku wiąże się automatycznie z wybraniem konkretnego zestawu myśli, wartości, emocji i w konsekwencji z zachowaniami, które podejmujemy na ich podstawie, a to z kolei prowadzi do związanego z nimi, jakości życia, poziomu relacji, sposobu odżywiania, stanu zdrowia, dostępnej energii, motywacji, chęci i odwagi realizowania się, itd.

Miłość jako nasz przewodnik, którego celem jest permanentny stan bezwarunkowej miłości jest po prostu wewnętrznym wyborem dokonywanym w sercu, który należy podjąć, jeśli chcemy, by życie zmieniło kurs i zaczęło w odpowiednim dla nas tempie się transformować przynosząc okazję, do nauki miłości, która da nam tak ważne doświadczenie potwierdzające, że droga na którą weszliśmy jest jej warta i że bezwarunkowa miłość jest tym, za czym od zawsze nieświadomie tęskniła nasza dusza.

Postanawiamy więc widzieć życie jako całość doskonałego stworzenia, które choć jest oddzielne na poziomie fizycznym, to stanowi jedność w miłości, która jest jedna, włączająca, cała, niewykluczająca nic i nikogo. Postanawiamy kochać ludzi nie za to co mają oraz co i jak dużo robią, tylko za to kim są pod powierzchnią swojej zmiennej osobowości – miłością. Kochając ich zaczynamy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę kochamy samych siebie, i tej miłości przybywa więcej. Czym bardziej patrzymy poza podziały tego co fizyczne, przeoczając to po prostu jako coś nieistotnego, tym bardziej widzimy miłość, która jest esencją każdej żywej istoty.

To prowadzi do kolejnego kroku, którym jest naturalne przebaczenie, ponieważ jeśli postanawiamy widzieć prawdziwą naturę osoby czyli czystą miłość a nie jej ciało, osiągnięcia, status materialny, umiejętności, nabyte zachowania i przekonania to tym samym przebaczamy, to co robi, a co wydaje się wyrządzać krzywdę – z wewnętrznym poczuciem, że nie wie, co czyni, bo błędnie wybrał lęk za swojego przewodnika, jednak nie jest tym lękiem. Kochamy więc go, za to kim naprawdę jest (Miłością), przebaczając to, kim nie jest (lęk) i widząc w nim po prostu wołanie o Miłość. Jak więc moglibyśmy jej nie ofiarować?!

Wybranie miłującej, łagodnej, przebaczającej i nieoceniającej postawy zacznie przeobrażać nasze postrzeganie świata i wszystkiego co nas spotyka. Świat zewnętrzny może się zmienić, ale nie musi. Na świecie nie zapanuje pokój, ale my się zmienimy – staniemy się odważniejsi, bardziej pozytywnie nastawieni do życia, zwiększy się nasza życiowa energia, kreatywność, nasz umysł będzie spokojniejszy, częściej będziemy się uśmiechać, nasze myśli będą jaśniejsze, będzie nam towarzyszyć wdzięczność, za to ile już mamy i za sytuacje (także te trudne) dzięki którym możemy urosnąć w miłości jeszcze bardziej.

 

ĆWICZENIE: INTENCJA WEJŚCIA NA ŚCIEŻKĘ MIŁOŚCI

Jak powiedzieliśmy droga miłości to wybór. Dokonaj go teraz, szczerze, głęboko w sercu wyraź swoją chęć obudzenia w sobie stanu bezwarunkowej miłości. Poproś Boga lub Wyższą Jaźni, lub Wszechświat o pomoc w dotarciu do Miłości, którą jest w tobie, o Miłości, która jest podstawą istnienia wszechświata.

Możesz to zrobić np. tak:
? Znajdź spokojne miejsce, usiądź z zamkniętymi oczami, weź kilka głębokich relaksujących oddechów i połącz się ze swoim sercem łagodnie kierując na niego swoją uwagę. Możesz chwilę pobyć w tym stanie spokoju, po czym wyrazić intencję: „Boże, całym swoim sercem i całą swoją istotą wyrażam pragnienie dotarcia do bezwarunkowej miłości, jako do mojego prawdziwego i naturalnego stanu danego mi przez ciebie. Proszę pomóż mi nauczyć się jak obudzić ją w moim sercu, mojej duszy i w moim umyślę, tak by całe moje życie było pokojem lekcyjnym w którym będę miał sposobność do jej przejawiania w moich myślach, emocjach i uczynkach. Jestem wdzięczny za twoja pomoc i pewnie czekam na jej przyjście”

W kolejnych lekcjach będziemy starali się uczyć konkretnych narzędzi, które umożliwią łatwiejsze wybieranie miłości i doświadczanie jej jako naszego naturalnego stanu (Lekcja 1: https://goo.gl/fhEDuY ) oraz tego jak praktycznie rozwijać się w duchu miłości, by wpłynęła ona na nasze codzienne życie, a także rozpoznawać i pokonywać przeszkody, które mogą pojawić na obranej przez nas ścieżce.

______________
Będziemy wdzięczni jeśli podzielisz się swoimi odczuciami związanymi z proponowanym przez nas ćwiczeniem. Czy udało ci się uspokoić, połączyć z sercem i wyrazić głęboko zakorzeniającą się intencję? Jeśli tak, to co poczułeś? Jeśli nie, to co Ci przeszkadzało?

A jeśli post Ci się podobał, daj łapkę w górę (y), a jeszcze lepiej wielkie serduszko ???i udostępnij post, byśmy mogli i innym pokazać, że Miłość, Radość i Szczęście jest osiągalne dla każdego! Całujemy i do jutra

 

 

Recommended
  Istnieją tylko dwa wewnętrzne stany: MIŁOŚĆ i LĘK i…