kłótnie

Kontynuujemy wczorajszy temat (kłótnie i konflikty), jednak dzisiaj zajmiemy się jego praktyczną częścią, a mianowicie konkretnymi sposobami rozwiązywania pojawiających się konfliktów w związku. Ich praktyka pozwoli wam wychodzić obronną ręką z sytuacji konfliktowych, a ich regularne stosowanie przyczyni się do zmiany i poprawy jakości komunikacji w związku, bo jak wcześniej pisaliśmy konflikt to okazja do rozwoju relacji pod warunkiem, że podejdzie się do niego proaktywnie. Temu służą konkretne ćwiczenia z których kilka teraz opiszemy.

 

Przyjrzenie się i zgoda na zarzuty

Następnym razem gdy od partnera usłyszysz jakiś zarzut, np. „ty już mnie nie kochasz”, to nie zaprzeczaj i nie próbuj udowodnić, że tak nie jest. Na pewnym poziomie musi to być prawdą inaczej, by nie wyszło z ust partnera. Tym razem zgódź się na to mówiąc „tak, masz racje, są chwile w których zachowuję się tak jakbym cię nie kochał”. Tylko działając w myśl zasady, że pierwszym krokiem w rozwiązaniu konfliktu jest uznanie, że jest on możliwy i prawdziwy, masz szansę jego rozwiązania. Następnie znajdź trzy konkretne i autentyczne przykłady na to, że nie okazywałeś miłości (np. nie dawałeś ostatnio partnerce buziaka przed wyjściem z domu, nakrzyczałeś na nią dwa dni temu, zapomniałeś o jej imieninach). Potwierdzasz tym samym możliwość, że zarzut jest prawdziwy i że dostrzegasz w sobie konkretne zachowania potwierdzające go. Dla równowagi partner niech znajdzie trzy przykłady na to, że są sytuacje w których udowadnia swoją miłość i pokazuje, że nadal kocha. Nie chodzi o to, by zaprzeczył postawionemu wcześniej zarzutowi, a znalazł dla równowagi kontrprzykłady dla swojego zarzutu i tym samym zrównoważy swoje poglądy, np. gdy wczoraj przed snem mnie przytuliłeś poczułaś się kochana, pamiętałeś by kupić dla nas bilety do teatru, zrobiłeś mi śniadanie. Dzięki wykonaniu tego ćwiczenia przestaniecie patrzeć na siebie jednostronnie i generalizować poglądy na swój temat. Zobaczycie, że w zarzucie są zachowania go potwierdzające jak i takie, które mu przeczą.  W ten sposób zaczynasz widzieć, że te zachowania, które wydawały się ciągłe występują tylko w niektórych sytuacjach i że jest tak samo dużo lub więcej zachowań, które zaświadczają coś przeciwnego. Pozwala to patrzeć na siebie z dużo większą akceptacją, łagodnością, wyrozumiałością i łagodnością na siebie. Użyj tego ćwiczenia prewencyjnie zanim pojawi się konflikt. Wypisz na kartce wszystkie zarzuty kierowane w stronę partnera. Bądź szczery, napisz to co rzeczywiście czujesz. Dla każdego zarzutu znajdź trzy zachowania potwierdzające go, a potem trzy konkretne i przekonywujące zachowania potwierdzające nieprawdziwość zarzutu. Najlepiej jeśli te ćwiczenie wykonasz razem z partnerem.

 

Święta rozmowa

Celem tego ćwiczenia jest nauczenie się słuchania partnera bez oceniania, atakowania, z uwagą, akceptacją i empatią. Jej celem jest wymiana przeżyć – nie zawsze musi prowadzić do rozwiązania konfliktu jednak zawsze pozwoli umocnić między wami więzi (przeczytaj: Zasady tworzenia więzi intymnych) ponieważ już samo podzielenie się ze sobą swoimi uczuciami, przeżyciami i doświadczeniami z poczuciem pełnej uwagi partnera może mieć zbawienną moc. Przed taką rozmową przyjmijcie postawę – nie słuchamy się po to, by rozwiązać jakiś problem, tylko po to by się wysłuchać nawzajem, obdarzyć uwagą, miłością i zaufaniem. Celem świętej rozmowy jest wydobycie na wierzch swoich skrywanych uczuć przez co często same się uwolnią, a w ich miejsce możliwe będzie umieszczenie waszej miłości, która w tym miejscu będzie mogła rozkwitnąć. Do wykonania świętej rozmowy potrzebny będzie wam artefakt, symbol który wykorzystacie – może to być długopis, pluszowy miś czy poduszka, któremu nadajecie szczególne właściwości. Jego działanie polega na tym, że jeśli jest w jednych rękach, to ta osoba ma prawo do nieograniczonego, swobodnego i bezpiecznego wypowiadania się na dowolny temat. Druga osoba w tym czasie nie ma prawa nic mówić, a jej jedynym zadaniem jest słuchać z uwagą i nie oceniać. Artefakt ten ma być symbolem swobodnej, nieskrępowanej możliwości wypowiedzi. Osoba słuchająca nie musi w pełni rozumieć tego co jej partner komunikuje, to nie jest celem ćwiczenia. Jego celem jest się otwarcie partnerów przed sobą i nawiązanie więzi, a nie racjonalna wymiana konkretnych tematów i próba ich rozwiązania. Gdy jedna osoba skończy i odłoży artefakt, druga może go wziąć i zacząć mówić. Pamiętajcie by mówić o sobie, o swoich odczuciach i doświadczeniach. Możecie w swoich wypowiedziach nawiązywać do wypowiedzi partnera ale nie oceniajcie – mówcie o swoich uczuciach w związku z wypowiedzią partnera. Pracujcie z ta metodą regularnie, np. raz na tydzień poświęcając tylko dla siebie godzinę podczas której będziecie jedynie siebie nawzajem słuchać. Regularne jej stosowanie pozwoli wam poznać się nawzajem oraz siebie samych na poziomie, który dotąd był nieświadomy. Możecie być bardzo zaskoczeni co odkryjecie.

 

Rozpoznanie przyczyny konfliktów

Celem ćwiczenia jest rozpoznanie przyczyny konfliktów przez analizę powodów. Pomyśl o konkretnych sytuacjach w twoim związku, które prowadzą do problemów i konfliktów. Opisz je w szczęściu polach. Podziel więc kartkę na sześć kolumn i kolejno zatytułuj: Sytuacja – Jak się czułeś? – Co myślałeś? – Co chciałeś zrobić? – Co przeszkadzała ci w tym, co robił partner? Po ich opisaniu uzyskasz potrzebną świadomość, dzięki której będziesz mógł sprawnie rozwiązać konflikt, np. poprzez rozmowę z partnerem.

 

Dodatkowe wskazówki w sztuce rozwiązywania konfliktów

– Zgódź się na krótkie okresy „niepoczytalności” partnera. Każdy ma prawo do słabszego dnia, napływu emocji z którymi akurat nie potrafi sobie poradzić. Zaakceptuj to. Daj mu prawo do tego bez oceniania i interpretowania jako złego omenu dla związku. To nie musi mieć żadnego negatywnego wpływu na związek, ani nie być jego wynikiem. Obdarz partnera zrozumieniem i w swoim sercu otul go miłością (przeczytaj: Kochaj tyle ile możesz). To wystarczy. Sztorm szybko minie i wszystko wróci do normy.

– Zastanów się czy agresja partnera ma źródło w dawnych urazach. Choć może ci się wydawać, że jego zachowanie jest związane z waszym związkiem, bo czynnikami zapalnymi dla jego agresji czy złości są wasze bieżące sprawy, to faktycznie źródłem tych reakcji mogą być nieprzepracowane urazy z przeszłości, które w ten sposób chcą wyjść na zewnątrz i odbijają się na waszym związku. W tym wypadku może być pomocna „święta rozmowa” jeśli partner będzie chciał się otworzyć, lub może być potrzebna pomoc specjalisty.

– Przyznaj partnerowi prawo do niekonsekwentnego zachowania. Każdy ma prawo do zmiany decyzji (jedna z zasad asertywności). Każdy ma też prawo być niekonsekwentny od czasu do czasu. Pozwólcie sobie na to dając sobie przyzwolenie na bycie raz na jakiś czas niedojrzałymi, niezdecydowanymi i niepewnymi, a nawet zagubionymi małymi dziećmi. Nie zawsze zachowujemy się perfekcyjnie, a akceptacja tego uchronić może od wielu zbędnych konfliktów.

 

Ćwiczeń i technik rozwiązywania konfliktów, które wykorzystujemy w naszej pracy, pomagając parom, związkom, małżeństwom, jest bardzo dużo i są one z reguły dostosowywane indywidualnie do potrzeb i problemów danej relacji, tak by były dla nich jak najbardziej użyteczne oraz pomocne, i by działały budująco, wpływając tym samym na jego rozwój, budowanie związkowej świadomości, umacnianie więzi intymnych i ogólną poprawę relacji miedzy partnerami. Niemożliwym jest przedstawienie i opisanie ich wszystkich. Mamy jednak nadzieje, że garść przedstawionych informacji pomoże wam choć trochę w rozwiązywaniu konfliktów i umacnianiu więzi między wami. Z Miłością.

 

Recommended
  Konflikty w związku. Dziś o nich porozmawiamy. Nie ma…