Jak uwolnić się od złości?

W lekcji Jak uwolnić złość opisałem 5 niezbędnych do tego kroków w procesie do samodzielnego stosowania. Jeśli chcesz całkowicie przekroczyć złość, trzy z nich powinny stać się twoim codziennym nawykiem. Mowa o akceptacji, wybaczaniu i miłości. Postanowienie o przyjęciu tych postaw i stosowanie ich w każdej sytuacji i do każdej osoby w konsekwencji przyniesie całkowite przetransformowanie postrzegania innych i świata, z czym wiąże się naturalne odrzucenie złości jako czegoś niepotrzebnego, ograniczającego i prymitywnego.

Wybranie tych postaw i przekroczenie poziomu złości jako dominującego lub jednego z dominujących stanów oznacza gotowość do:

  1. Odrzucenia i uwolnienia się od trzymania żalów oraz uraz. Dotychczasowe poczucie „niesprawiedliwości” zostaje zastąpione dojrzałością i odpowiedzialnością za swoje uczucia i życie.
  2. Przejęcia i akceptacji, że świat nie jest i nigdy nie będzie idealny oraz wyzbycia się nierealnych oczekiwań od niego i innych ludzi.
  3. Zaprzestania walki ze światem i prób jego zmiany wedle egoistycznych zapatrywań i oczekiwań tego jak powinien wyglądać. Zamiast zmiany świata zaczynamy zmieniać siebie i swoje myślenie o nim (co jest główną przyczyną cierpienia).
  4. Przyjęcia zdroworozsądkowego spojrzenia na siebie, swoje możliwości i ograniczone możliwości innych ludzi oraz oczekiwań na nich opartych. Wiąże się to z uwolnieniem dziecięcego i magicznego postrzegania świata wraz z jego cechami, a zastąpienie ich dorosłym spojrzeniem opartym o fakty, rozsądek i troskę o innych.
  5. Zrozumienia, że każdy człowiek, niezależnie od tego jak piękną maskę zakłada starając się pokazać tylko i wyłącznie od dobrej strony, to na pewnym poziomie i tak cierpi (jest to wpisane w ludzką naturę), cierpiał lub będzie przeżywał cierpienie i w związku z tym może nie być zdolny na swoim etapie życia do przejawiania dojrzałych postaw i cech, nie mówiąc już o umiejętności wyrażania wdzięczności czy miłości.
  6. Zrozumienia, że każdy podejmuje najlepsze decyzje jakie potrafi na dany moment; nie oznacza to że są to najlepsze możliwe decyzje w ogóle, ale najlepsze jakie dana osoba zna i widzi, co oznacza, że choć my widzimy, że decyzje i wybory nie są najlepsze i że można by coś zrobić inaczej i dużo lepiej, to ona ich nie widząc, zrobiła co dla niej było na ten moment najlepszym dostępnym rozwiązaniem.
  7. Porzucenia pozornych korzyści jakie daje złość i gniew, np. egzekwowanie swoich pragnień od partnera lub wyimaginowane poczucie pewności siebie.

Recommended
W ostatniej Lekcji Miłości, Bartek napisał w jaki sposób uwalniać…