odwaga

Czym jest odwaga?

Witalność

Gdy już poradzimy sobie z ograniczającymi stanami jak wina, strach, pożądanie, złość i duma, i je przekroczymy, to zaczynamy wchodzić w stan wewnętrznej przemiany zwany Odwagą. Poziom ten charakteryzuje się dużym wzmocnieniem naszego poczucia istnienia, dużo większą witalnością, energią, chęcią życia i poprawy jego warunków. Całkowicie przesuwa się paradygmat odpowiedzialności – na niższych poziomach przejawiający się w syndromie ofiary, która nie ma wpływu na swoje życie, swoje ciało, zdrowie, finanse, umiejętności itd. – na poziomie odwagi zamienia się w „ja mogę”, „ja chcę”, „ja to zrobię”, „to w dużej mierze zależy ode mnie więc podejmę kroki, by to zmienić”. Pojawia się świadomość swojej własnej mocy, wpływu i zdolności twórczych. Świat zaczyna być widziany jako fascynujący, pełen wyzwań i możliwości w które chcemy się zaangażować.

Umiejętności i przeciwności

Pojawia się także świadomość wartości edukacji i ochota zdobywania nowej wiedzy, umiejętności w celu praktycznego jej wykorzystania, np. do realizacji celów zawodowych, poprawy swojej sytuacji materialnej czy poprawy relacji. Problemy, obawy, trudne doświadczenia widziane są jako coś, co da się przetrwać, z czym można się zmierzyć i rozwiązać (w przeciwieństwie do niższych poziomów w których każda przeciwność powoduje jeszcze większą niechęć i apatię).

Odwaga zmierzenia się ze swoimi demonami przynosi wreszcie wielką szanse na ich pokonanie, co wcześniej jest utrudnione ze względu na wiele mechanizmów obronnych mających na celu odwodzić nas od spojrzenia na nie. Teraz pojawia się zgoda i chęć zmierzenia się z nimi, spojrzenia im w oczy i moc poradzenia sobie z nimi.

Poczucie wartości

Przyjmując odpowiedzialność za nasze życie i dostrzegając w sobie moc, która wcześniej była ukryta zaczynamy budować swoją wartość i poczucie pewności w oparciu o to kim jesteśmy, a nie co mamy. Rodzi się pokora, wdzięczność i akceptacja (o których będziemy pisać w kolejnych miesiącach), które dzięki sile własnych intencji wzmacniają nasz wizerunek samych siebie. Stajemy się mniej podatni na wpływy innych, nie oceniamy swojej wartości przez porównywanie się, zasługi, umiejętności, posiadane dobra itd. Nie jest to już potrzebne, bo zaczynamy rozpoznawać, że są to tylko środki do realizacji celów, które także przechodzą transformacje, z egotycznych mających zaspokoić jedynie własne pragnienia z postawą „cel uświęca środki”, na takie które będą służyć wszystkim, rozwiązywać jakieś problemy innych, poprawiać ich jakość życia itd. Pojawia się empatia, rośnie inteligencja emocjonalna, częściej myślimy o innych, na świat zaczynamy patrzeć jak na wspólny dom, o który chcemy zadbać.

Relacje

Zmienia się  stosunek do innych ludzi, przeobrażają się relacje i związki. Pojawia się troska o drugą osobę, bezinteresowność, dbamy i troszczymy się o uczucia innych, zważamy na własne słowa i zachowanie, chcemy by inni czuli się przy nas przede wszystkim dobrze, na dalsze miejsce spychana jest chęć udowadniania racji i rywalizacja.

Rywalizacja w życiu zostaje zastąpiona współpracą (pozycją wygrany – wygrany), zazdrość podziwem i pracą, by samemu takim być. Manipulowanie, oszukiwanie, utajanie itd. zostaje zastąpione szczerością, uczciwością, prawdą i chęcią dzielenia się.

Ciało

Tak jak troska o innych staje się naturalna, tak samo pojawia się troska o swoje ciało. Jednak nie ze strachu przed chorobą jak to było na niższych poziomach, ale z rozsądku widząc ciało jako narzędzie, które chcemy mieć w dobrej formie by nam służyło jak najlepiej, albo z miłości do niego jak do ukochanego zwierzątka, którego dobra forma pozwala na więcej uciechy i zabawy.

Dusza

Zmienia się również postrzeganie religijności i duchowości, której rozwój w końcu staje się naprawdę możliwy i nabiera tempa. Potrafimy też kochać dużo bardziej niż wcześniej, jednak miłością dużo bardziej bezinteresowną i bezwarunkową, miłością wspierającą, akceptującą, wzmacniającą, zachęcającą do rozwoju.

Na tym poziomie jesteśmy zdecydowanie bardziej radośni, pozytywni otwarci, szczęśliwi i kochający.

Lekcje Odwagi

O wszystkich tych cechach będziemy mówili więcej w kolejnych lekcjach, rozwijając je i dając praktyczne wskazówki, rozwiązania i ćwiczenia poprawiające te umiejętności, których przyswojenie jest możliwe na tym poziomie. Nawiasem mówiąc, osobom z niższych poziomów będzie trudne nauczenie się ich jeśli w ogóle by tego chcieli spróbować. Raczej będą widziane jako zagrożenie, a ich reakcja delikatnie mówiąc niepochlebna. Stąd miedzy innymi bierze się krytyka i hejt. Osoba na dużo niższych poziomach świadomości nie jest wstanie zrozumieć wiedzy i umiejętności opartych na wewnętrznej mocy, postrzega więc w nich zagrożenie, które trzeba ściągnąć do własnego poziomu.

Bądźcie z nami ?

Recommended
Duma to słabość Jak wykazaliśmy w poprzednich lekcjach, duma, choć…