potęga intencji

Cele

Gdy jest się na niskich poziomach świadomości, jak wstyd, wina czy lęk, myśli o marzeniach i celach są jedynie życzeniowe, pozbawione energii, mocy do działania i braku silnej woli, która jest na tym samym poziomie co emocje. Jedyne do czego jest się wtedy zdolnym, to postanowienie (np., o rzuceniu papierosów, alkoholu, wczesnym wstawaniu, zdrowszym odżywianiu, zaczęciu uprawiania sportu, otworzenia własnego biznesu itd.), które choć szczere, to nie jest realizowane. Nie może być, bo na tych poziomach nie mamy dostępu do potrzebnej do tego energii. Jesteśmy wtedy reaktywni i niezdolni do wprowadzania trwałych zmian. Jak pisałem we wcześniejszych lekcjach – na tych poziomach jest niezbędna pomoc kogoś innego (grupy wsparcia, terapeuty, przyjaciół lub Boga).

Na trochę wyższych poziomach jak pożądanie, złość i duma energii jest więcej choć oparta jest na wewnętrznym braku i próbie jego zapełnienia poprzez zdobywanie czegoś w świecie zewnętrznym. Postawiony cel często jest realizowany choć okupiony walką, pełen konfliktów i trupów. Z egotycznym nastawieniem sięga się po to czego pragnie, niezależnie od kosztów w myśl zasady „cel uświęca środki”. Poczucie wartości budowane jest na podstawie ilości zdobytych trofeów. Najważniejszy jest osobisty zysk. Ścieżka „wzbogacania się” jest kręta, chaotyczna, rzadko zaplanowana i poddana analizie.

Wchodząc na poziom odwagi po raz pierwszy bierzemy odpowiedzialność za siebie i innych, a nasze pragnienia mają nie tylko zaspokoić nasze potrzeby ale przede wszystkim wyrazić jakąś większą ideę, dzięki której polepszy się także życie innych. To na tym poziomie umiejętności planowania (wizja, misja, cel), ustalania strategii, motywowania się i zdobywania odpowiednich kwalifikacji, zmiana nawyków, inteligencja emocjonalna itd stają się ważne i są konstruktywnie wykorzystywane. Wzrastając w odwadze odkrywamy swoje prawdziwe wartości, których realizacja dodaje wewnętrznej mocy i pozwala na tzw. stany flow (działanie jakby samo z siebie, bez oporu, z naturalną motywacją).

Na ostatnim etapie odwagi zmienia się punkt referencyjny z dążenia do zaplanowanego celu na Intencję przyciągającą cel do ciebie. Może się wydawać, że to tylko semantyczna gra słów, która oznacza to samo. Jest jednak inaczej.

Potęga Intencji

Marzenia, cele, potrzeby, pragnienia itd. są poza tobą, w innym miejscu i czasie (w przyszłości). Poprzez zaplanowanie drogi i odpowiednie działania zmierzasz w ich kierunku, by zrealizować zamierzone cele. To podejście cechuje się robieniem, by coś osiągnąć.

Intencja natomiast jest rodzajem siły istniejącej we wszechświecie, niewidzialnym polem energii z którego wszystko jest stworzone, z którym wszyscy są złączeni i w którym znajduje się wszystko co istnieje, widzialne i niewidzialne. Jest to rodzaj Uniwersalnego zbiorowego Umysłu. I nie jest on niczym mistycznym. Wystarczy odrobina doświadczenia w medytacji lub innych praktyk duchowych, by wiedzieć, że to prawda.

„Intencja jest siłą istniejącą we wszechświecie. Kiedy szamani (mający kontakt ze Źródłem) przywołują intencję, przychodzi ona i samodzielnie kształtuje ścieżkę postępowania, wskutek czego czarownicy zawsze osiągają swoje cele” – Castaneda

Mając kontakt z Intencją sięgasz w głąb wysokich stanów świadomości jak Miłość, radość, szczęście, pokój i łącząc się z nimi, wybrany przez ciebie cel i wszystkie korzyści wynikające z jego realizacji zostają odpuszczone i poddane Bogu (Miłości). W Intencji pokładasz wiarę i ufność, że wszystko zostanie ci ofiarowane w taki sposób jaki będzie dla ciebie najlepszy (Wola Boga), a nie w taki jaki ty myślałeś, że będzie najlepszy (wola ego).

Z Intencją nie gonisz za celem. Pozwalasz, by cel sam do ciebie przyszedł i zamanifestował się w najkorzystniejszej dla ciebie formie. Nie oznacza to braku działania. Oznacza to działanie z poczuciem pełni i ufności, a nie z poczuciem braku i chęci zysku (nawet zysku dla innych).

Życie Intencjonalne, to życie w którym przejawiasz to Kim Naprawdę Jesteś – Miłością. Wtedy wszystkie cele są tylko jej przejawem.

Wybór

Możesz realizować swoje plany albo ze swoim ego, albo z Bogiem (Źródłem, Istnieniem, Wszechświatem, Miłością – nazwa nie ma znaczenia – chodzi o uznanie, Mocy większej od nas czyli od ego) z którym łączysz się przez Intencje, która jest poddaniem swojej małej woli na rzecz Woli naszego Stwórcy.

Ego

Z ego możesz wiele osiągnąć. Możesz stać się mistrzem życia i zarządzać nim perfekcyjnie. Wymaga to jednak nieustannej uwagi, ogromu energii, ciągłej determinacji, uwagi, poświęcenia i nieustannej motywacji, ponieważ ego w swej naturze jest nietrwałe, zmienne, kapryśne i tak naprawdę… nie istnieje (ale to opowieść na kiedy indziej). Wybranie go za swojego przewodnika jest jak budowanie zamków z piasku – mogą być okazałe ale przy najbliższym przypływie nic po nich nie zostanie.

Wybierasz ego i łączysz się z jego wolą za każdym razem, gdy:

  1. Myślisz, że jesteś tym co masz i, że twój majątek cię określa.
  2. Myślisz, że jesteś tym, co robisz i, że określają cię twoje osiągnięcia
  3. Uważasz, że jesteś tym, co inni o tobie myślą i mówią czyli, że określa cię twoja reputacja
  4. Myślisz, że jesteś oddzielny od innych i, że twoje odrębne ciało sprawia, że jesteś samotnym człowiekiem
  5. Myślisz, że czegoś ci brakuje w życiu i że twoje szczęście jest uzależnione od zdobycia tego
  6. Myślisz, że jesteś oddzielny od Boga (Miłości) i że On ocenia twoje zachowania, za jedne cię winiąc, a za inne chwaląc.

Intencja

Będąc w Jedności z Miłością w akcie połączenia poprzez Intencje jesteś wolny od ego i jego oczekiwań. Niezależnie od tego co masz, co robisz i co myślą o tobie inni czujesz się pełny, czujesz się spokojny i radosny. Rozpoznajesz, że poza oddzielnymi ciałami tak naprawdę jesteś w jedności z całym stworzeniem i Bogiem. Rozpoznając to, wiesz także, że nie istnieje żaden brak w życiu, który trzeba by uzupełnić. Bóg jest wszystkim co istnieje, a Ty jesteś jednym z nim i ze wszystkimi swoimi braćmi.

Życie wtedy zaczyna wydarzać się samoczynnie dla ciebie, w którym ty jedynie realizujesz to Kim Jesteś. Nie ma już miejsca na walkę i na dążenie do realizacji celów. Te wydarzają się same i nie możesz nic na to poradzić 🙂

Medytacja

Jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, usiądź na 10 minut z zamkniętymi oczami i obserwuj swój umysł i ego w akcji, gdy tworzy nieskończone historie o tobie, świecie, przeszłości, przyszłości, powinnościach, obowiązkach, spraw do zrobienia itd. Obserwuj to wszystko ale się w to nie angażuj. Bądź jedynie obserwatorem. Pi kilku minutach zadaj sobie pytanie: Czy jeśli mogę to wszystko obserwować, to czy równocześnie mogę tym być?

A jeśli nie, to kim jest ten, kto te myśli obserwuje? A kim jest ten, kto zadaje te pytania, których jestem jedynie świadkiem?

W kolejnych lekcjach nauczymy się wybierać i łączyć z Mocą 7 obliczy Intencji!

Recommended
Masz już wielkie marzenia, które zmienią świat? Odkryłeś swoje prawdziwe…